Klíčové dovednosti pro prodej

Komunikace a naslouchání
 • Efektivní komunikace: Klíčovým prvkem úspěšného prodeje je schopnost efektivně komunikovat s zákazníky. To zahrnuje schopnost jasně prezentovat výhody produktu nebo služby a odpovídat na otázky zákazníků.
 • Naslouchání zákazníkům: Důkladné naslouchání zákazníkům je zásadní pro pochopení jejich potřeb a přání. Tímto způsobem lze lépe přizpůsobit nabídku a poskytnout skvělý zákaznický zážitek.
 • Zvládání námitek: Schopnost konstruktivně reagovat na námitky zákazníků je klíčová pro úspěšné uzavření prodeje.
Produktová znalost a sebevědomí
 • Detailní znalost produktu: Prodejce by měl mít hluboké znalosti o prodávaném produktu, včetně jeho vlastností, výhod a možných využití. To umožní důvěryhodně prezentovat produkt zákazníkům.
 • Sebevědomí: Důvěra v produkt a vlastní schopnosti je klíčová. Sebevědomý prodejce působí důvěryhodně a přesvědčivě na zákazníky.
 • Řízení emocí: Schopnost udržet klid a profesionalitu i v náročných situacích je důležitá pro úspěšné uzavření obchodu.
Time Management a Organizační Dovednosti
 • Plánování a organizace: Úspěšní prodejci mají schopnost efektivně plánovat svůj čas a organizovat své úkoly. To zahrnuje prioritizaci úkolů a efektivní využívání času.
 • Důkladná příprava: Před setkáním se zákazníkem je důležité důkladně se připravit. To zahrnuje znalost zákazníka, jeho potřeb a případné historie spolupráce.
 • Sledování výsledků: Schopnost monitorovat a vyhodnocovat vlastní výkonnost a výsledky prodeje je klíčová pro neustálé zlepšování.
Týmová spolupráce a Motivace
 • Týmová spolupráce: Schopnost pracovat v týmu a podporovat kolegy je důležitá pro dosažení celkového úspěchu prodejního týmu.
 • Motivace: Úspěšní prodejci jsou schopni motivovat sami sebe i své kolegy i v obtížných obdobích. To zahrnuje schopnost udržovat pozitivní přístup a hledat nové příležitosti.

Vytváření vztahů se zákazníky

Budování důvěry
 • Transparentnost a důvěryhodnost: Důvěra je základem dlouhodobých vztahů se zákazníky. Prodejci by měli být transparentní a důvěryhodní ve všech interakcích se zákazníky.
 • Poskytování hodnoty: Schopnost poskytovat skutečnou hodnotu zákazníkům a řešit jejich problémy je klíčová pro budování důvěry.
 • Zákaznický servis: Kvalitní zákaznický servis a péče o zákazníky hraje klíčovou roli při budování dlouhodobých vztahů.
Porozumění zákazníkovým potřebám
 • Aktivní poslech: Schopnost aktivně naslouchat zákazníkům a porozumět jejich potřebám je zásadní pro úspěšné uzavření obchodu.
 • Personalizovaný přístup: Každý zákazník je jiný. Schopnost personalizovat nabídku a přístup podle individuálních potřeb zákazníka je klíčová.
 • Empatie: Projevování empatie a porozumění k zákazníkovým potřebám vytváří silné vztahy se zákazníky.
Vyjednávání a Řešení problémů
 • Vyjednávací dovednosti: Úspěšní prodejci mají schopnost efektivně vyjednávat a nalézat win-win řešení pro obě strany.
 • Řešení problémů: Schopnost rychle a efektivně řešit problémy zákazníků a nabídnout jim uspokojivé řešení je klíčová pro udržení dlouhodobých vztahů.
Udržování dlouhodobých vztahů
 • Follow-up a péče: Po uzavření obchodu je důležité udržovat kontakt se zákazníkem a poskytovat mu podporu a servis i po prodeji.
 • Stavba partnerských vztahů: Úspěšní prodejci se snaží budovat partnerské vztahy se zákazníky, kde jsou obě strany vnímány jako partneři.
 • Získávání referencí: Spokojení zákazníci mohou být nejlepšími zdroji nových obchodů. Schopnost získávat referenční zákazníky je důležitá pro rozvoj podnikání.

Řízení prodejního procesu

Identifikace potenciálních zákazníků
 • Cílení správného trhu: Identifikace správného trhu a cílové skupiny zákazníků je klíčová pro efektivní využití zdrojů.
 • Generování prospektů: Schopnost generovat kvalitní prospekty a identifikovat potenciální zákazníky je zásadní pro rozvoj obchodu.
 • Kvalifikace zákazníků: Důkladná kvalifikace zákazníků pomáhá identifikovat ty, kteří jsou nejvhodnější pro nabízený produkt nebo službu.
Vytváření nabídky a uzavírání obchodu
 • Příprava nabídky: Důkladná příprava nabídky na míru zákazníkovi je klíčová pro úspěšné uzavření obchodu.
 • Uzavírání obchodu: Úspěšní prodejci mají schopnost efektivně uzavírat obchody a vytvářet dlouhodobé vztahy se zákazníky.
 • Cross-selling a up-selling: Schopnost navrhovat doplňkové produkty nebo služby zákazníkům může přinést další obchodní příležitosti.
Sledování výsledků a zpětná vazba
 • Sledování výsledků: Průběžné sledování výsledků prodeje a vyhodnocování úspěšnosti strategií je důležité pro neustálé zlepšování.
 • Zpětná vazba od zákazníků: Získávání zpětné vazby od zákazníků a využívání této informace pro zdokonalování prodejního procesu.
 • Průběžné vzdělávání a rozvoj: Úspěšní prodejci neustále investují do svého vzdělávání a rozvoje, aby byli schopni reagovat na měnící se potřeby zákazníků.
SWOT Analýza
 • Síly: Identifikace a využití silných stránek prodejního týmu a nabízeného produktu nebo služby.
 • Slabiny: Identifikace slabých stránek a hledání způsobů, jak je eliminovat nebo minimalizovat.
 • Příležitosti: Identifikace nových příležitostí na trhu a využívání těchto příležitostí pro rozvoj obchodu.
 • Hrozby: Identifikace vnějších hrozeb a vytváření strategií pro minimalizaci jejich dopadu na prodejní proces.